Ekos Poznań Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań, Polska

tel. +48 61 871 85 00
fax +48 61 871 85 01

sekretariat@ekos.poznan.pl
ekos@ekos.poznan.pl

Nr BDO: 000004046
KRS: 0000093421
NIP: 7822162376
REGON: 639749677

Formularz kontaktowy