• Czyszczenie separatorów i osadników:
  • mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
  • szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  • zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
  • tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda
 • Wymiana wkładów w separatorach oraz neutralizatorach
 • Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek
 • Czyszczenie przepompowni ścieków technologicznych
 • Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • Płyny zapobiegające zamarzaniu
 • Czyszczenie zbiorników retencyjnych