SERWIS SEPARATORÓW

serwis separatorów

Serwis i czyszczenie separatorów, osadników substancji ropopochodnych, tłuszczowych.

serwis separatorów

CZYSZCZENIE KANALIZACJI

czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowych, sanitarnych i ogólnospławnych.

czyszczenie kanalizacji

ODBIÓR TRANSPORT ODPADÓW

odbiór i transport odpadów

Odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

niszczenie odpadów

LABORATORIUM CHEMICZNE

laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne posiada wdrożony system zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

laboratorium chemiczne