Instalacje do przetwarzania odpadów

Ekos Poznań Sp. z o.o. posiada instalacje służące do przetwarzania oraz magazynowania odpadów w tym niebezpiecznych: Instalacja do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych. Instalacja do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne. Instalacja do przetwarzania emulsji olejowych. Instalacja do próżniowej destylacji odpadów (wyparka) … Czytaj dalej Instalacje do przetwarzania odpadów