Utylizacja, odbiór odpadów. Czyszczenie, serwis separatorów i kanalizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” – schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013„Wprowadzenie nowych usług badawczych dla firm z sektora MSP
(poprzez rozbudowę i doposażenie laboratorium)”.
Nazwa beneficjenta: EKOS Poznań Sp. z o.o.
Wartość projektu: 778 782,42 zł
Udział Unii Europejskiej: 544 684,81 zł
Okres realizacji: 01.11.2014 - 30.06.2015 r.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapytania ofertowe

Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria